Friday, June 30, 2006بعضي مراكز سكونت قزلباشان (علويان ترك) آذربايجان

علويان ترك و يا قزلباشها (و بكتاشيها) از سوي ناسيوناليستهاي كرد و فارس و مراكز استعماري غربي٬ به خطا اهل حق ناميده ميشوندּ در حاليكه اهل حق٬ تنها شاخه كردي- ايراني مذهب علوي استּ و شاخه تركي مذهبي علوي كه تماما جدا از اهل حق است٬ قزلباشي-بكتاشي ناميده ميشودּ

نوشته سراسر مغلوط زير به منطور آشنائي با ادعاهاي بي پايه ناسيوناليستهاي افراطي فارس٬ كرد آورده ميشودּ در اين نوشته به نادرستي

١- تركهاي قزلباش علوي آذربايجان (در استانهاي آذربايجان شرقي٬ تهران٬ همدان٬ زنجان وּּּ) جزء شاخه كردي-ايراني مذهب علوي يعني اهل حق ذكر شده اند
٢- و علاوه بر آن كركوك ترك٬ بخشي از كردستان عراق ناميده شده است كه تماما نادرست و در راستاي توسعه طلبي كردي استּ
٣-همچين بكتاشيگري (وابسته به شاخه تركي مذهب علوي) وابسته به شاخه كردي-ايراني مذهب علوي يعني اهل حق ناميده شده است كه تماما ادعايي بي پايه است
٤- و همه اين جريانات نيز متاثر از فرهنگ ايران تلقي شده است كه خود ادعاي سست و بي اساس ديگري استּ
٥- همچنين دو مذهب غلات شيعه از اسلام هترودوكس و شيعه از اسلام اورتودوكس در هم آميخته شده استּּּּ
٦- شاخه عربي مذهب علوي٬ يعني نصيري به نادرستي وابسته به شاخه كردي-ايراني مذهب علوي يعني اهل حق شمرده شده استּ
٧- مذهب اسماعيليه كه خود مذهب مستقلي
(وابسته به اسلام هترودوكس) است به نادرستي جزء اهل حق كه شاخه كردي-ايراني مذهب علوي است نشان داده شده كه بالكل غلط استּ

مهران بهاري


بعضي مراكز سكونت قزلباشان (علويان ترك) آذربايجان

ج ـ آذربايجان شرقى

در بخش ايلخچى از قصبات معروف تبريز عده اى از طرفداران «اهل حق» سكونت دارند طبق تحقيقات به عمل آمده اهل حق هاى اين ناحيه معروف به گورانى هستند كه به نظر مى رسد از منطقه گوران به مركزيت گهواره (كرند غرب) در گذشته هاى دور به اين سمت مهاجرت كرده باشند
(اين ادعا تماما نادرست است٬ علويان ترك آذربايجان بازماندگان قزلباشان تاريخ بوده به لحاظ تباري و عقيدتي كوچكترين ربط و پيوندي با كردان ندارند)

د ـ حوالى تهران و مازندران

در هشتگرد، رودهن، بومهن و خود تهران مراكزى وجود دارند كه اهل حق ساكن اند. همچنين بخشى از مردم كلاردشت، كجور و روستاهاى پول و فيروز كلا از توابع كجور اهل حق مى باشند

هـ ـ استان زنجان و همدان

در ناحيه اسد آباد همدان و قسمتهايى از توابع آوج و رزن حد فاصل همدان و زنجان كم و بيش اهل حق به صورت پراكنده سكونت دارند

مناطق زندگى اهل حق در خارج نيز بدين شرح است

كردستان عراق

در حوالى كركوك (كركوك جزيي از كردستان عراق نيست و در خارج آن قرار دارد) افرادى از اين فرقه وجود داشته اند اگر چه با نامهاى ديگر و عناوين مختلف; علاوه بر فرقه اهل حق فرقه هاى ديگر نيز در اين نواحى موجود بوده كه ريشه در فرهنگ ايرانيان دارند

تركيه، آلبانى

در تركيه فرقه هايى وجود دارند معروف به بگتاشى كه علوى نيز ناميده مى شوند و در دوره اى نبض قدرت سياسى ـ نظامى تركيه را در دست داشته اند; فعلا عبادتگاه آنها تكيه نام دارد. اهل حق هاى ايران آنها را يكى از شاخه هاى اهل حق مى دانند در كشور اروپايى آلبانى نيز عمدتاً شيعيان آنجا تحت همين نام به بگتاشى معروف اند كه شيعه اى از اهل حق مى باشند

سوريه

در كشور سوريه جمعيت قابل توجهى وجود دارند كه تحت عناوين علويين، نصيريه و على اللهى معروف بوده كه عمدتاً در شمال و شمال غرب آنجا سكونت دارند كه اخيراً گرايشاتى به سمت انجام فرايض دينى داشته اند

افغانستان

در قسمتهاى شمال افغانستان و برخى مناطق ديگر اين كشور جمعيت قابل توجهى تحت نام على اللهى و يا اسماعيليه معروف اند. فعلا افراد اين فرقه بيشتر تحت رهبرى سيد منصور نادرى در شمال اين كشور نفوذ دارند.

Sunday, June 18, 2006مزدوران لباس شخصی در یک اقدام از پیش طراحی شده جمع ائوي تركان علوي قزلباش (خانقاه اهل حق) میانه را به آتش کشیده اند.

شب هفت شهدای آذربایجان در میانه عزا در عزا شد.

ایجنا نیوز/ خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران:گزارشات رسیده از میانه حاکیست ساعت 5 بعدازظهر روز پنجشنبه صدها نفر از مردم میانه جهت گرامیداشت شب هفت شهدای آذربایجان در میدان لاله میانه تجمع کرده و در حالیکه شعارهای در محکومیت کشتار مردم در آذربایجان سر می دادند به سمت خیابان امام حرکت کردند اما نیروهای مزدور لباس شخصی در میان راه با یورش به سمت مردم تظاهرات مدنی آنان را به خشونت کشیدند.

گزارش رسیده حاکیست بدنبال این درگیری مزدوران سرکوبگر یگان ویژه به سمت مردم آتش گشودند گفته می شود در این درگیری تعدادی زن و بچه مجروح و کشته شده اند که از تعداد مجروحین و کشته شدگان آمار دقیقی منتشر نشده است.

در گزارش رسیده آمده است بدنبال این درگیری مزدوران سرکوبگر انتظامی اقدام به مسدود کردن جاده زنجان میانه کرده و از تردد اتومبیل های مربوط به زنجان به سمت میانه خودداری نمودند.

در این حال یک منبع موثق در یکی از تعاونی های ترمینال آزادی تهران در گفتگو با خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران گفت: بیشتر اتوبوسهای تبریز – تهران امروز با تاخیر سه ساعته به تهران رسیدند. بنا به گفته این منبع موثق بیشتر مسافران در بین راه توسط مزدوران انتظامی رژیم مورد بازجوئی قرار گرفته بودند.

در عین حال گفته می شود مزدوران لباس شخصی در یک اقدام از پیش طراحی شده خانقاه اهل حق میانه را هم شب گذشته به آتش کشیده اند.