Saturday, December 17, 2011

قاراقويونلو قيزيلباش (عله‌وي) توركله‌ري

 
آزربايجان در اوايل دوره پهلوي- بر اساس گزارش محرمانه سال ١٩٢٧ به ارتش تركيه. مترجم: دكتر توحيد ملكزاده ديلمقاني

ترجمه كتاب "ايران آزه‌ربايجاني تدقيق راپورو"- ١٩٢٧- آنكارا

قره قويونلوها: در داخل ولايت ماكو مابين رودهاي زنگمار، آق چاي در شرق كوههاي سوسوز زندگي مي كنند. تماما روستانشين هستند. مذهبشان از ديگر شيعيان فرق مي كند و روستائيانشان به سبب تعصب زياد با ديگران زياد اختلاط ندارند. اينان به فرقه علي اللهي منسوب هستند كه حضرت علي را خدا فرض مي كنند. جمعيتشان در ٣٠ روستا متمركز هستند و رئيس ندارند. آخوندهايشان را رئيس به شمار مي آورند.

 
در ميان شيعيان، طائفه قره قويونلو به طريقت علي اللهي كه حضرت علي را تا حد خدا فرض مي كنند وجود دارد. آنها خودشان را از ديگر شيعيان تماما جدا فرض مي كنند. خيلي متعصب و به روحانيتشان بسيار علاقه دارند.

Saturday, December 10, 2011


اعلام موجودیت كانون قيزيلباشان ترك آزربايجان جنوبي و ايران  (GAQO)

قيزيلباشان ترك (به اصطلاح يارساني اهل حق- گوران) حداقل ١٠٪ جمعیت تركان ساكن در ایران را تشکیل میدهند. اما علي رغم اين، متاسفانه جمهوری اسلامی ايران نه تنها این مذهب را به رسمیت نمی شناسد، بلكه براي آن حق حيات نيز قائل نبوده به انحاء مختلف، از جمله اتهام ارتداد زدن سعي در امحاء آن دارد. پيروان این مذهب همچنان قربانی تبعیضات سيستماتيك مذهبی و ملی مي باشند. از یک سو دولت ايران با ايجاد تشويش و وحشت، سیاستهای فارس سازی و شیعه سازی قيزيلباشان ترك (به اصطلاح يارساني اهل حق ها- گوران ها) را پيش مي برد و از سوی دیگر جریانها و گروههای کرد با تعقيب سیاستهای کرد سازی و زدن مارک وابستگی پیروان اين مذهب به خود، سعي در آسیمیله كردن این مردمان ترك در مذهب کردی یارسان دارند .

كانون قيزيلباشان آزربايجان جنوبي بمنظور بسط و گسترش آگاهي و دفاع مسالمت آمیز از حقوق مذهبي قيزيلباشان ترك ساكن در آزربايجان جنوبي و ايران (به اصطلاح يارساني اهل حق ها- گوران ها) و فعاليت هاي فرهنگی و اجتماعی برابر قوانین بین المللی كانون ها و اتحادیه ها، در چهار چوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تحليل اخبار و نشر مقاله هاي تحليلي قيزيلباشان ترك آغاز به كار كرده و اعلام موجودیت می نماید. این كانون برای دستیابی به اهداف خود طبق اساسنامه تنظیمی كه متعاقبا در وب سایت كانون به اطلاع عموم خواهد رسيد، مبارزه و فعالیت خواهد كرد.

مطمئن هستيم كه همه دوستان و صاحبان قلم و نظر مثل هميشه يار و همراه ما خواهند بود.

كانون قيزيلباشان ترك آزربايجان جنوبي و ايران

90/09/19 

         Weblog: http://turkqizilbas.blogfa.com /
         Web  site: http://turkqizilbas..com/ 
         Facebook: Güney Azerbaycan Qızılbaş Ocağı
         E-mail: turkqizilbas@gmail.com
 

Friday, December 02, 2011

بيانه قيزيلباشان علوي (اهل حق) مقيم خارج از كشور در مورد تهديد و آزار چند تن از مقامات مذهبي اهل حق علوي در تبريز و ايلخچيجمعه 11 آذر 1390 – 2 دسامبر 2011در جامعه ای که آزادی زبان، بیان و انديشه هاي ديني ممنوع می باشد و هر آنچه که بر پایه های دموکراسی و حقوق اوليه فردي از جامعه برمیگردد، قدغن است و مسئولين آن جامعه، نه تنها مانع رشد و ترقی هستند، بلکه با سیاست تبعیض آمیز خود ضربه محکمی بر پیکر آن وارد می سازند، صحبت از دموکراسی و آزادي فردي کاری عبث می باشد. در جامعه ما که هنوز دموکراسی و حقوق فردي و اجتماعي بر پايه ظلم و استبداد ایجاد شده و جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و اقلیت های ملی و مذهبی را تعمدا از قافله تمدن باز می دارد و بیشتر آنها را در منجنق ظلم فرهنگی و حقارتهای مستبدانه خود تضعیف می نماید، میلیون‌ها نفر از پیروان قيزيلباشان علوي (به اصطلاح ايراني: اهل حق) تورك زبان آزربایجانی نیز از این قافله عقب نمانده اند و سالهای سال است که تحت ظلم مضاعف ملی و مذهبی قرار گرفته اند. با وجود اینکه در عرصه‌های مختلف تاریخ ایران، در همه تنگناهای اجتماعی، با جانفشانی و ایثار از هویت ملی و کیان خویش دفاع کرده‌اند، در طول تاریخ سی و چند ساله انقلاب اسلامی نیز همواره در همه پیشامدها و صحنه های سیاسی و اجتماعی، همبستگی خود را به نمایش گذاشته اند. لذا شایسته است که رژيم راسيستي ایران نیز در مقابل این ایثار و جان فشانی ملت بزرگ آزربایجان و قيزيلباشان علوي این دیار، حقوق مضاعف و پایمال شده ملی و مذهبی آنها را به رسمیت بشناسد و دست از تضييق و فشار بر قيزيلباشان علوي بردارد.

در اين راستا متاسفانه، بعد از انتشار كتاب "تراژدي قيزلباشان ترك قوشاچاي (مياندواب)[1]" كه حاوي جزييات جريانان فاجعه دردناك پیروان خاندان آتش بیگی اهالی روستای "اوچ تپه" قوشاچاي (میاندوآب) مي باشد، ماموران اطلاعات تبريز چند تن از مقامات مذهبي اهل حق علوي در تبريز و حومه آن را به اطلاعات فراخوانده و بعد از آزار و تهديد، از ايشان خواسته اند نسبت به پيروان و منسوبين خود حساسيت بيشتري نشان دهند و آنها را نسبت به عواقب مخالفت با نظام و ولايت فقيه، تفرقه هاي ديني و احكام قضايي و جزايي اين اقدامات آگاه نمايد.

ما قيزيلباشان علوي (اهل حق) مقيم خارج از كشور ضمن اينكه اقدامات سركوبگرانه رژيم اسلامی ایران در جریانات قوشاچای (میاندواب) را محکوم مي نماييم، اين اقدام نامعقول نيروهاي اطلاعاتي و اعمال فشار آنها بر گروههای مذهبی و اعتقادی را محكوم نموده و خواستار برسميت شناخته شدن این مذهب و عدم مداخله و ايجاد رعب و وحشت در مسائل ديني اين پيروان مي باشيم.

لازم بذكر است كه در پی حمله مسلحانه نیروی انتظامی با سلاح هاي سنگين در مهرماه ۱۳۸۳ به روستاي اوچ تپه قوشاچاي (مياندواب)، شش نفر از قيزيلباشان اهل حق توسط نيروهاي مسلح و لباسهاي شخصي رژيم كشته شدند و مهدی قاسم زاده ٬ سهند علي محمدي ، بخشعلي محمدي، عباداله قاسم زاده و یونس آقایان نيز دستگیر شدند كه بعد از محاکمه، اين پنج تن همگي به اعدام محکوم شدند. بعد از اعتراض به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر حکم اعدام سهند علي محمدي، بخشعلي محمدي و عباداله قاسم زاده به 23 سال حبس و تبعید به زندان یزد کاهش یافت اما حکم اعدام مهدی قاسم زاده و یونس آقایان در دادگاه تجدید نظر تایید شد و متاسفانه مهدي قاسم زاده در روز یکشنبه ۱۰/۱۲/۸۷ در زندان مركزي اورميه بدار آويخته شدند.

علويان قيزيلباش (اهل حق) مقيم خارج از كشور

[1] اين كتاب را مي توانيد از لينك زير داونلود ناييد:

http://www.2shared.com/document/FbI_ue6e/5_qizilbas-_B5.html