Tuesday, June 14, 2011كتاب "حریم علویان (اهل حق) ترک زبان آذربایجان" در تبريز پخش شد

يکشنبه ۲۲ خرداد ۱٣۹۰ - ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱http://www.oyrenci.com/news.php?id=5236

در طول دو ماه گذشته در حدود 400 عدد كتاب "حـریم علویان (اهل حق) ترک زبان آذربایجان جنوبي" در تبريز و ديگر نقاط ايران به صورت پخش شد. در كتاب فوق سعي شده است علل عدم حضور فعال علـــویان (اهل حق) و مشكلات آنان در جامعه نقد و بررسي گردد. همچنين سعي شده است شناخت كلي از آداب و رسوم و تاريخ اين مردمان نشان داده شود. اين كتاب حاصل تحقيق و كوشش بي پايان آراز آتا (ش.عطاپور) يكي از علويان و فعالان ملي آذربايجان جنوبي مي باشد.

اين كتاب در 183 صفحه نوشته شده و از سه قسمت مقدمه، سخني با خوانندگان و پيشگفتار و همچنين از چهار فصل تاریخچه و پیدایش آیین علـــوی (اهل حق)، تشکیلات و پیشوایان علویان (اهل حق)، بررسی اصول عقاید و ارکان و احکام‌ علـــویان (اهل حق) و مناطق مسکونی و اماکن مقدس علـــویان (اهل حق) تشكيل يافته شده است. در اين كتاب علاوه بر اين مطالب دو پيوست نيز افزوده شده كه شامل حکایت باب حقیقت و خلقت آدم و مقاله ای از زنده ياد شهيد مهدی قاسم زاده از علويان ترك (اوچ تپه میاندوآب) که روز شنبه ٢٨ فوريه ٢٠٠٩ توسط جمهوري اسلامي و صرفا بدلیل علوي بودن در زندان اورميه بدار آويخته شد، مي باشد.