Friday, August 07, 2009

بازداشت دو تن دیگر از علويان ترك (اهل حق) در قوشاچاي (میاندوآب)

دو شهروند علوي ترك (اهل حق) از اهالی روستای اوچ تپه قوشاچاي (میاندوآب) به نام های جهانگیر قاسمی و فرهاد خدمتی ، چند روز پیش دستگیر و روانه زندان شدند.

تاکنون ازاتهام این دو شهروند که پیشتر نیز مدتی را در بازداشت بسربرده و با ضمانت آزاد شده بودند ، اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است این افراد پس از بازداشت به زندان ساوجبلاغ (مهاباد) منتقل شده اند.