Saturday, March 21, 2009

Yunis Ağayanı edamdan qurtaraq یونس آقایان را از اعدام نجات دهیمYunis Ağayanı edamdan qurtaraq یونس آقایان را از اعدام نجات دهیم

این وبلاگ جهت دفاع از یونس آقایان زندانی اهل حق تورک که هم اکنون در زندان ارومیه بسر میبرد ایجاد شده است شما هم در این را ما را یاری نماید.

http://y-aghayan.blogfa.com/


0 Comments:

Post a Comment

<< Home