Thursday, October 23, 2008

وضعیت بسیار وخیم زندانیان علوی در زندان اورمیهوضعیت بسیار وخیم زندانیان علوی در زندان اورمیه

اورتاگون(پنج‌شنبه) ۲ آبان ۱٣٨۷ - ۲٣ اکتبر ۲۰۰٨

اؤیرنجی نیوز:بنا به خبرهای موثق در یافتی از زندان مرکزی اورمیه سهند علی محمدی ، عباداله قاسم زاده و یونس آقایان سه زندانی علوی دربند زندان اورمیه در شرایط بسیار وخیم جسمانی می باشند به گونه ای که چندین بار دچار استفراغ خون گشته اند و در وضعیتی نیمه هوشیار بسر می برند.این سه زندانی علوی از 13 مهرماه به دلیل رفتار ناشایاست مسئولان زندان و آزار نزدیکانشان از سوی حاکمیت ایران در اعتصاب غذا بسر می برند.

لازم به ذکر است که سهندعلی محمدی عباداله قاسمزاده و یونس آقایان در پی درگیریهای مسلحانه مهرماه ۱۳۸۳ بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان این فرقه در روستای "اوچ تپه" (قوشاچای) واقع در استان آذربایجان غربی دستگیر شدند ور در آخرین حکم قطعی به 13 سال تبعید به زندان یزد محکوم گشته اند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home