Wednesday, April 23, 2008

زندانیان علوي (اهل حق) به اعتصاب غذای خود پایان و به زندان اورمیه انتقال یافتندزندانیان علوي (اهل حق) به اعتصاب غذای خود پایان و به زندان اورمیه انتقال یافتند

آزربایجان اؤیره نجی حرکاتی : به گفته خانواده مهدی قاسم زاده، عبیدالله قاسم زاده ، بخش علی محمدی و سهند علی محمدی چهار زندانی اهل حق در اورمیه که از تاریخ ۹ فروردین امسال در اعتراض به وضعیت نگهداری، مدیریت زندان و همچنین اعتراض به احکام اعدام صادره از سوی دادگاه دست به اعتصاب غذا زده بودند دیروز بعد از ۲۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان و به زندان مرکزی اورمیه انتقال یافته اند. خانواده این زندانیان عقیدتی روز گذشته در ملاقاتی که بعد از هفته ها با عزیزان خود داشتند وضعیت جسمی و روحی آنها را به شدت نگران کننده اعلام داشته اند. افراد مذکور در پی درگیریهای مسلحانه مهرماه ۱۳۸۳ بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان این فرقه در قوشاچاي (میاندوآب) دستگیر شده و همه آنها بعد از محاکمه٬ محکوم به اعدام گشته بودند که در دیوان عالی کشور حکم 3 تن از آنها به 13 سال حبس و تبعید به شهرستان یزد تقلیل یافت اما حکم اعدام مهدی قاسم زاده تایید شده است(ساوالان سسی)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home