Sunday, April 20, 2008

زندانيان علوي قزلباش (اهل حق) در اورميه همچنان در اعتصاب غذازندانيان علوي قزلباش (اهل حق) در اورميه همچنان در اعتصاب غذا

شنبه ٣۱ فروردين ۱٣٨۷ - ۱۹ آوريل ۲۰۰٨

فعالان حقوق بشر در ایران: طی تماسی که با خانواده زندانیان علوي قزلباش (اهل حق) اورمیه گرفته شد اعلام داشتند که پس از واقعه درگیری زندانیان با گارد ضد شورش زندان اورمیه و انتقال آنها از بند عمومی تمامی زندانیان بازداشتی به اداره اطلاعات شهرستان اورمیه منتقل شدند.

مهدی قاسم زاده و عبدالله قاسم زاده و بخش علی محمدی و سهند علی محمدی چهار زندانی علوي ترك (اهل حق) اورمیه هستند که از تاریخ ۹ فروردین امسال در اعتراض به وضعیت نگهداری خود و مدیریت زندان وهمچنین اعتراض به احکام اعدام صادره از سوی دادگاه برای آنها دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند که این اعتصاب و اعتراض با حمایت دیگر زندانیان روبرو شد که همزمان با حمایت و اعتراض دیگر زندانیان گارد ضد شورش زندان اورمیه اقدام به ضرب و شتم و انتقال آنها به اداره اطلاعات اورمیه نمود.

خانواده این زندانیان عقیدتی بیان داشتند در ملاقات هفته گذشته خود آنها همچنان در اعتصاب غذای هر چند " تر" به سر می بردند و وضعیت جسمی و روحی انها به شدت نگران کننده است و همچنین بیان داشتند که مشخص نیست تا چه زمانی قرار است در بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه به سر برند.

این در حالی است که خانواده این زندانیان نیز به شدت از نظر مسائل مالی و معیشتی تحت فشار قرار دارند .

لازم به ذکر است که زندانیان علوي قزلباش (اهل حق) اورمیه در زمان درگیری های روستای اوج تپه شهرستان قوشاچاي (میاندوآب) با نیروی انتظامی بدلیل مسائل عقیدتی بازداشت شده اند که در دادگاه بدوی تمامی آنها به اعدام محکوم گشته اما در دیوان عالی کشور حکم ٣ تن از آنها به ۱٣ سال حبس و تبعید به شهرستان یزد تقلیل یافت اما حکم اعدام مهدی قاسم زاده تایید شده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home