Sunday, April 06, 2008

انتقال چهار اهل حق به بازداشتگاه اطلاعات
انتقال چهار اهل حق به بازداشتگاه اطلاعات

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در اورمیه

يکشنبه ۱٨ فروردين ۱٣٨۷ - ۶ آوريل ۲۰۰٨

ساوالان سسی: بر اساس خبر های دریافتی چهار تن از پیروان اهل حق آذربایجانی به نامهای: آقایان سهند علی محمدی ،بخش علی محمدی ، عبادالله قاسم زاده و مهدی قاسم زاده که پیش از این در زندان اورمیه نگهداری میشدند، از روز ۱۴ فروردین به سلول انفرادی در بند قرنطینه زندان و از آنجا نیز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه واقع در منطقه شهرچایی منتقل شده اند.

بر اساس همین گزارش این زندانیان عقیدتی که از یازده فروردین وقتی اعتراض شان به حکم اعدام از طرف دیوان عالی کشور رد شد دست به اعتصاب غذا زده و هم اکنون در وضعیت جسمانی نامناسبی بسر می برند.

پیگیریها خانوادهای آنها برای آگاه شدن از وضعیت عزیزانشان که در اعتصاب غذا بسر می برند تا به حال بی نتیجه بوده است. آنها که سخت نگران عزیزانشان هستند ، احتمال میدهند که وزارت اطلاعات قصد شکنجه آنها را دارد.

از سوی دیگر هادی حمیدی شفیق زندانی سیاسی و دانشجویی هویت طلب آذربایجانی که از ۲۰ آذر ۱۳۸۵ در زندان اورمیه به سر می برد٬ به همراه چند زندانی دیگر به سلول انفرادی بند قرنطینه زندان اورمیه منتقل شده است.

به گفته منابع موثق٬ در این بند شرایط زندان بسیار سخت و دشوار است سلول انفرادی فاقد تهویه هوا و رطوبت بالایی دارد. همچنین احتمال شکنجه زندانیان نیز بسیار بالاست.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home