Tuesday, April 08, 2008

وزارت اطلاعات قصد دارد 4 زندانی علوي (اهل حق) ترك را به زندان یزد تبعید کندوزارت اطلاعات قصد دارد 4 زندانی علوي (اهل حق) ترك را به زندان یزد تبعید کند

جمعه ۱۶ فروردين ۱٣٨۷ - ۴ آوريل ۲۰۰٨فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان ارومیه زندانیان سیاسی از روز شنبه 10 فروردین ماه دست به اعتصاب غذا زده اند.در این زندان چهار زندانی اهل حق که به نامهای: آقایان سهند علی محمدی ،بخش علی محمدی ، عبادالله قاسم زاده و مهدی قاسم زاده نگهداری می شوند در اثر فشارها و تحقیرها و توهینهای که نسبت به اعتقادات آنها از طرف مامورین وزارت اطلاعات وزندانبانان می شود و همچنین در راستای موج جدید سرکوب زندانیان سیاسی وزارت اطلاعات قصد دارد که این چهار زندانی را به نقاط دور دست و با شرایط غیر انسانی تبعید کنند. اخیرا به تعدادی از زندانیان سیاسی و همچنین زندانیان اهل حق گفته شده که قصد دارند آنها را به زندان یزد تبعید کنند در اعتراض به این تصمیم وزارت اطلاعات ، فشارها و توهین ها، زندانیان سیاسی زندان ارومیه از روز شنبه 10 فروردین ماه دست به اعتصاب غذا زده اند

زندانیان اهل حق و سایر زندانیان سیاسی اعلام کرده اند که تا لغو حکم تبعید آنها به زندان یزد و پایان دادن به فشارها به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند.

از بعد از ظهر روز چهارشنبه14 فروردین ماه از وضعیت زندانیان سیاسی در اعتصاب هیچ خبری در دست نیست و پیگیریها خانوادهای آنها برای آگاه شدن از وضعیت عزیزانشان که در اعتصاب غذا بسر می برند تا به حال بی نتیجه بوده است. خانوادهای زندانیان سیاسی از این بیم دارند که عزیزانشان به سلولهای انفرادی بند قرنطینه این زندان منتقل شده باشند. بند قرنطینه محل شکنجه زندانیان سیاسی است در این بند زندانی را آویزان می کنند و با باطوم به مدت طولانی او را مورد شکنجه قرار می دهند. افرادی که مستقیما در شکنجه زندانیان سیاسی نقش دارند فتحی رئیس زندان، فردین کردلر رئیس حفاظت و اطلاعات زندان ،جواد سهرابی ، بحرینی از افراد حفاظت و اطلاعات و همچنین اکبر افشار ،پیمان خانزاد ،سرباز رشید و محمدی می باشند

خانوادهای زندانیان اهل حق و زندانیان سیاسی قصد دارند در روزهای آینده در مقابل استانداری نسبت به تبعید و تحت فشار قرار دادن عزیزانشان اقدام به تحصن کنند.

همچنین دو تن از اهل حق بنامهای آقایان نصرت الله محمدی و فریبرز محمدی روز 18 فروردین ماه برای محاکمه به دادگاه انقلاب فرآخوانده شده اند.

لازم به یادآوری است که در سال 1383 نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با یورش به گاوداری اهل حق و درگیری با آنها که در این درگیری تعدادی از اهل حق به نامهای سلطانعلی محمدی، حسین محمدی،فریدون محمدی ،سیف علی شیری و بهروز قاسم زاده به قتل رسیدند و اموال آنها تخریب و بقیه مصادره گردید.آنهااز داشتن شاخصهای مذهبی و انجام مراسم مذهبی منع شده اند. و تحت فشارهای دائم وزارت اطلاعات قرار دارند

در هفته های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی به دستور وزارت اطلاعات به زندانهای که شرایط غیر انسانی دارند تبعید شدند .آقای هاشم شاهی نیا به زندان بندر عباس،آقای عباس لسانی به زندان یزد،خانم شهلا زرین فر به زندان گوهرداشت ، آقای شیرمحمد رضائی از بازماندگان قتل عام 1367 به زندان گوهرداشت ، اقایان حمید و اصغر بنازاده از زندانیان دهۀ 1360 به زندان گوهرداشت و آقای صالح کهندل به زندان گوهرداشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی کردن ، شکنجه ،توهین و تبعید و تبعیضات مذهبی علیه مذاهب دیگر در ایران را محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور خواستار دخالت برای پایان دادن به تبعیضات مذهبی در ایران است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home