Thursday, November 29, 2007رژه ی موتوری مزدوران بسیج در ایلخيچی

به بهانه ی هفته ی بسیج و برای ایجاد جو ترس و رعب در بین مردم ، بیش از 60 نفر از مزدوران ایلخچيی که متعلق به پایگاه بدر این شهر بودند به اجرای رژه ی موتوری در خیابانهای شهر پرداختند .

آزربایجان اویره نجی حرکاتی - تبریز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home