Friday, July 21, 2006


Irak'ta Türk bulunan Aleviler

Berlin'de kurulan Alevi Belleği, Irak Savaşı'nda Irak'ta bulunan Alevilerin, Aleviler ve Alevilik için kutsal kabul edilen mekanların korunmasını talep ediyoruz

Savaşlar beraberinde yıkımı, ölümleri, yaralanmaları ve dolayısıyla acıları beraberinde getirirken, aynı zamanda insanlığın malı olan kültürel mirası da yok ediyor. Bu bağlamda bir grup bilim adamının biraraya gelerek, Alevileri Aleviliği içeren kolektif belleği ait kültür unsurlarının saptanması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla oluşturduğu Alevi Belleği ( www.alewiten.com ) olarak, Irak Savaşı'na ilişkin endişe ve üzüntü verici haberleri peş peşe alırken, bizleri yakından ilgilen kültür miraslarının yanı sıra bu mirasın taşıyıcılarının da Irak Savaşı'nda savaş alanı içerisinde yer almasını büyük bir endişeyle izlemekteyiz.

Konuyla ilgili uluslararası haber ajanslarının geçtiği son haberlerde, Irak'ta yaklaşık 1 - 1,5 milyon olduğu belirtilen Alevi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Musul, Tilafar ve kısmen Kerkük'ün bazı yöreleriyle birlikte Necef ve Kerbela'nın şiddetli muhaberelerin yaşandığı yerler olduğunu ve hava bombardımanına tabi tutulduğunu öğrenmekteyiz.

Alevi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Musul, Tilafar ve kısmen Kerkük'ün bazı yöreleriyle, Necef ve Kerbela'nın bizler açısından ve temsil ettiğimiz inancı içeren kültür ve kültür taşıyıcıları açısından oldukça önem taşıdığına dikkat çekmek istiyoruz. Hz. Ali'nin türbesinin bulunduğu Necef-i Eşref'in ve Kerbela'da yer alan Hz. Hüseyin'in türbesinin tüm insanlığın kültür mirası içerisinde yer aldığını ifade ederek, bu yerleşim yerlerindeki tarihsel dokunun ve kutsal mekanların korunmasını talep ediyoruz.

Alevi Belleği / Alewitisches Gedächtnis
www.alewiten.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home