Wednesday, January 25, 2006


Şahseven aşiretinin kutsal bir ziyaret yeri: Şeyh İshak türbesi (Heris)

شاهسئوه ن عشيرتينين قوتسال بير زييارت يئري: شئيخ ايسحاق توربه سي - هريس


İmam Rıza’nın bugünkü Meşhed içinde yer alan Tus şehrine yolculuğu sırasında, kızı Masume vefat eder. Masume’nin vefat ettiği Kum şehrine de yine altın kubbeli büyük bir türbe yaptırılır. Bu türbe de özellikle kadınların önemli bir ziyaret yeri olur.

İran’ın kuzey batısında da onikiimam soyundan gelenler için yapılmış çok sayıda türbe bulunur.

Tebriz’de Şairler Anıtı’nın yanıbaşındaki türbe dikkat çeken örneklerden bir tanesi. Yedinci imam Musa Kazım’ın torunlarından Seyyid Hamza için 1138 yılında yapılan türbe, süslemeleriyle dikkat çekici bir örnek.

Yine İmam Musa Kazım’ın soyundan geldiği iddia edilen Şeyh Safiyeddin Erdebili’nin türbesi de önemli ziyaret yerlerinden bir tanesi.

Safevi Devletinin hükümdarlarından Şah İsmail’in dedelerinden olan Şeyh Safi’nin Erdebil’deki tekkesi oldukça güçlü bir merkezdi. Şeyh Safi’nin ölümünden sonra da gücünü sürdüren ve Safevi Devletinin kurulması ile etki alanını genişleten Erdebil Tekkesi daha sonra yüklendiği siyasal işlevlerle Osmanlı-Safevi çatışmasının oluşmasında önemli bir yer edinir.

Erdebil-Tebriz arasında bulunan Heris kasabası yakınlarındaki Şeyh İshak türbesi ise eskiden Türkmen oymaklarının yaşadığı bir bölgede bulunur. Altıncı imam Muhammed Bakır’ın torunlarından olan Şeyh İshak’ın mütevazi türbesi şimdi Şahseven aşiretinin kutsal bir ziyaret yeri.

1 Comments:

Blogger lennyericks3547485787 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

http://www.juicyfruiter.blogspot.com

3:35 PM  

Post a Comment

<< Home