Saturday, September 25, 2004

کشتار درآذربایجان جنوبی( ایران)کشتار درآذربایجان جنوبی( ایران)

یکبار دیگر دست حکام رژیم جمهوری اسلامی در آذربایجان جنوبی ( ایران) به خون مردمان بی دفاع این سرزمین آ لوده شد.

طبق گزارشهای رسیده از قوشا چای( میاندوآب فعلی) نیروهای مسلح رژیم ایران در تاریخ 21/09/2004 که سیاست یکسان سازی ملی و مذهبی در ایران را دنبال میکنند با تهاجم به روستاهای اطراف قوشا چای ( میاندوآب فعلی) اقدام به ضرب و شتم زنان و کودکان و دستگیری تعدادی از معتمدین اهالی این روستاها کردند. جوانان روستای اوچ تپه در مقابل این اقدام بی رحمانه نیروهای مسلح ایران از خود با دست خالی مقاومت نشان دادند که منجر به کشته شدن دو نفر از نیروهای مهاجم رژیم و یک نفر از اهالی روستا و مجروح شدن دهها نفر از جمله تعدادی کودک شد. گزارش می افزاید پنج نفر از مجروحان این حادثه در اغما بسر میبرند. تا امروز خبر دقیقی از وضعیت دستگیر شدگان در دست نیست.

بیم آن میرود که نیروهای رژیم به تلافی کشته شدن دو نفر از نیروهای خود و ایجاد جو وحشت مجداداٌ دست به کشتار بزنند. گفتنی است که اکثر اهالی این منطقه از پیروان اهل حق میباشند.

سازمان دفاع از حقوق بشردرآذربایجان جنوبی( ایران)امروز با تماسهای مکرر با سازمانهای مدافع حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان گزارشی در اختیار این سازمانها در مورد حوادث فوق قرار داد. سازمان دفاع از حقوق بشردرآذربایجان جنوبی ( ایران) اعمال رژیم ایران را محکوم میکند

سازمان دفاع از حقوق بشر در آذربایجان جنوبی ( ایران) S.A.H.R
سخنگوی سازمان، شاهین استاجلو
23/09/2004
تلفن تماس 61661837 0045
E-Mail: Aylar2@hotmail.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home