Saturday, September 25, 2004

تبعیضات قومی و مذهبی نژاد پرستان آریاگرا و یا فاشیستهای شیعهتبعیضات قومی و مذهبی نژاد پرستان آریاگرا و یا فاشیستهای شیعه

روستای اوچ تپه ترک در 5 کیلومتری شمال شهرستان قوشاچای (میاندو اب) و درکنار رود خانه معروف جیغاتی قرار دارد. اهالی این روستا عموما واجد کشاورزی و دامپروری مدرنی هستند. جمعیت این روستا در حدود 2000 خانوار بوده و پیرو مسلک اهل حق (مذهب علوي قزلباشي) می باشند .اوچ تپه با چند روستای هم مسلک مجاور خود کولونی قابل تشخیصی از پیروان اهل حق را در منطقه تشکیل داده اند.

این افراد در آذربایجان بنام گوران (Goran) شناخته می شوند و اساسا از احترام، ثروت و نفوذ قابل توجهی در میان فرهیختگان و همچنین کل جامعه آذربایجان برخوردارند. از تعداد گورانها در ایران آمار دقیقی در دست نیست اما به نظر می رسد که جمعیت آنها در سراسر کشور صدها هزار نفر است که عمدتا در آذربایجان ساکنند.

گورانها به مقام امام اول شیعیان و بعبارتی به خلیفه چهارم از خلفای راشدین، احترام ویژه ای قایل هستند. همانند مسیحیان که حضرت عیسی (ع) را فرزند و تبلور پدر آسمانی خود می شمرند گورانها نیز علی (ع) را یکی از تجسمات عینی حضرت حق برروی زمین میدانند. جالب این است که بدانیم علمای شیعه نیز اسم علی را یکی از اسماء جلاله الله می دانند!

اما حادثه ای که از روز ظهر چهارشنبه در این روستا بوقوع پیوسته است ریشه در تبعیضات قومی و مذهبی شدیدی دارد که متاسفانه در کل علیه اقوام غیر فارس زبان و بخصوص علیه مذاهب غیر شیعه توسط نژاد پرستان آریاگرا و یا فاشیستهای شیعه اعمال می شود. بعد ازانقراض رژیم پهلوی گورانهای آذربایجان در تنگناهای بیشتری قرار گرفتند. از ابتدای انقلاب بتدریج فشارهای وارده بر آنان افزایش یافت بصورتی که تجمعات آنان غیر قانونی گشت و گورانها قادر به انجام آزاد فرایض دینی خود نشدند. با تعطیل شدن «جمخانا» (جمع خانه) گورانها کاملا از حق تجمع ازاد دینی محروم شدند.

در انتخابات مجلس هفتم بخشی دیگری از این تبعیضات در قالب رد صلاحیت شدن فردی بنام سولطان علی محمدی کاندیدای مطلوب گورانهای آذربایجان مشاهده شد. وی در روستای اوچ تپه ترک ، مالک یک دامداری بسیار مکانیزه بود که در رونق اقتصاد گورانها و نیز منطقه تاثیر مهمی داشت! طی چند ماه اخیر شبنامه ای منسوب به این فرد در مناطق جنوب غربی آذربایجان و بخصوص در میان گورانها پخش شده بود.در این شبنامه سولطانعلی با محکوم کردن آپارتایدی که در ایران علیه اقوام و مذاهب در جریان است خواهان رفع این تبعیضات و حتی یک نوع دوئل برای مباهله با رییس جمهور در ملاء عام ویا تلویزیون شده بود.

اما حادثه خونین اخیر از ظهر روز چهارشنبه اول مهرماه آغاز شد. گورانهای روستای اوچ تپه ترک که از اول هفته گذشته با نصب پارچه نوشته هایی بزبان ترکی و فارسی در مناطق عمومی روستا ، خواهان رفع مظالم مذهبی و فرهنگی مبتلا به بودند نسبت به تذکرات و تهدیدات مقامات انتظامی محلی از خود بی اعتنایی نشان دادند. ظهر روز چهارشنبه ناگهان صدها تن از نیروهای انتظامی میاندواب روستا را به محاصره خود در آوردند. گفتگوهایی که برای رفع تنش میان آق ساققال ها (ریش سفیدان) و نیز مامورین صورت گرفت بتندی از جانب مقامات نظامی رد شد.

متاسفانه هنگامی که سرهنگ زیبا سرشت و سرگرد عباسی بترتیب فرماندهان نیروی انتظامی و نیز پشتیبانی این نیرو در میاندو اب به برخی از اعتقادات گورانها اهانت کردند بسرعت با شلیک دو گلوله از جانب آنان مواجه شدند که بصورت حیرت انگیزی هر دو گلوله از ناحیه دهان این دو فرد وارد شد و سبب مرگ رقت انگیز آنان گردید! بعد از این حادثه ، روستا تبدیل به صحنه جنگ وحشتناکی شد و مامورین با استقاده از دوشکا و گلوله های آرپیجی به روستا حمله کردند. دامداری مدرن اوچ تپه ، چندین خانه و نیز بیش از ده وسیله نقلیه موجود در روستا هدف قرار گرفتند و جمع کثیری کشته ، مجروح و توقیف شدند. چون روستا اکنون در حال محاصره نیروهای انتظامی است لذا از تعداد واقعی تلفات اطلاعی در دست نیست!

در حال حاضر افکار عمومی آذربایجان با شنیدن اخبار خونین اوچ تپه متاسف شده و عموما بر مظلومیت گورانها تاکید دارند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home